W tym miejscu publikowane będą wspomnienia, opracowania, artykuły, związane z historią Zieleniowa. A czas ku temu już ostatni, abowiem coraz mniej żyjących świadków tych zdarzeń. 

Zachęcam osoby i ich rodziny związane z Zieleniowem, które zechciały odpowiedzieć na apel o odzew, o przesyłanie spisanych wspomnień, zdjęć, szkiców. Wartą podkreślenia tradycją, jaka się niedawno zrodziła wśród średniego i najmłodszego pokololenia Lachów - są nasze spotkania rodzinne, organizowane co dwa lata oraz wyprawy do Zieleniowa. O nich też zamieszczę tu sprawozdanie. 


Tymczasem zachęcam do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem.