W tym miejscu publikowane będą wspomnienia, opracowania, artykuły, związane z historią Polskich Kresów, z losami ludzi tam niegdyś żyjących. To olbrzymi obszar, a nie nazbyt dobrze do dziś poznany i doceniany. A czas ku temu już ostatni, abowiem coraz mniej żyjących świadków tych zdarzeń. W odniesieniu do mojej małej cząstki - do Zieleniowa, dobry początek uczynił Antoni Lach, mój wujek, opisując swoje wspomnienia.

W szczególności zamieszczam tu materiały pozyskane dzieki uprzejmości Pana Bogusława Szarwiło z redakcji Kresowego Serwisu Informacyjnego oraz Pana Sławomira Rocha, a dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu w latach wojny, o czym nie wszyscy chcą dzis pamiętać.

Zachęcam do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem.